Productgroepen

Teilnahmebedingungen EM-Gewinnspiel

terug

Deelnamevoorwaarden 'EK-prijsvraag HEINRICH KIPP WERK';

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG organiseert onder de onderstaande deelnamevoorwaarden een prijsvraag voor de EK 2016. Door uw deelname aan de prijsvraagt accepteert u deze deelnamevoorwaarden.

De deelname is alleen door de beantwoording van de betreffende vraag op de homepage van HEINRICH KIPP WERK KG (https://www.kippwerk.de) mogelijk.
Elke deelnemer mag één keer per week aan de prijsvraag deelnemen. Winnen is echter slechts één keer mogelijk.
Deelnamegerechtigd zijn uitsluitend volwassen natuurlijke personen met een vaste woonplaats in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk of Polen. Medewerkers van de HEINRICH KIPP ondernemingsgroep en de vestigingen daarvan zijn van deelname aan de prijsvraag uitgesloten.

Deelnemers die gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen of zich op een andere manier door manipulatie een voordeel willen verkrijgen, worden van de deelname uitgesloten. Eventueel wordt de winst naderhand ontzegd of teruggevorderd. Ook wordt het resultaat van de prijsvraag niet beïnvloed door een eventuele concurrentie van onze producten.

Prijzen

Van 10.6.2016 t/m 10.7.2016 kunnen 4 aparte prijzen worden gewonnen. Een deelname aan de verloting van de betreffende prijs is in een periode van zeven dagen (uitzondering: 1e week – 10 dagen) mogelijk, vanaf 24 uur. De deelname moet binnen de bij de prijsvraag genoemde termijn plaatsvinden.
Deelnemers kunnen door beantwoording van de betreffende vraag en onder vermelding van hun naam, geboortedatum en e-mailadres aan de prijsvraag deelnemen. Bij meerdere juiste antwoorden beslist het lot.
De overdracht van een prijs aan derden is uitgesloten. Een contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. De prijs worden de winnaar gratis toegezonden.
Met de winnaars wordt telkens schriftelijk per e-mail contact opgenomen en de namen worden op de HEINRICH KIPP Facebook-site gepubliceerd.
Het recht op de prijs vervalt als de winnaar niet bereikbaar is, als de winnaar niet reageert of als de winnaar de prijs niet binnen 21 dagen accepteert, gerekend vanaf de eerste publicatie van de winnaar door HEINRICH KIPP WERK KG.

Annulering prijsvraag

HEINRICH KIPP WERK KG behoudt zich het recht voor de prijsvraag op elk moment te annuleren of te beëindigen. Dit geldt met name bij force majeure of als de prijsvraag om andere organisatorische, technische of juridische redenen niet kan worden uitgevoerd resp. voortgezet. De deelnemers hebben in dat geval geen rechten ten opzichte van HEINRICH KIPP WERK KG.

Aansprakelijkheid

HEINRICH KIPP WERK KG is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie die door deelnemers en/of derden wordt geuit en verspreid en die verband houden met de verspreiding van informatie over de prijsvraag.
HEINRICH KIPP WERK KG garandeert niet alle links en verwijzingen die in het kader van de prijsvraag worden uitgevoerd, juist resp. volledig zijn.
HEINRICH KIPP WERK KG is niet aansprakelijk voor schade door storingen van technische installaties, voor vertragingen of onderbrekingen of voor schade die verband houdt met de deelname aan de prijsvraag resp. met de acceptatie of het gebruik van de prijs. Dit geldt niet voor schade in de vorm van dodelijk en/of lichamelijk letsel en/of schade aan de gezondheid.

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door HEINRICH KIPP WERK KG
uitsluitend voor de prijsvraag en voor de verzending van de prijs gebruikt. De gegevens worde niet aan derden doorgegeven.

Facebook promotie

Deze promotie houdt op geen enkele manier verband met Facebook en wordt op geen enkele manier door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. De ontvanger van de aan hem c.q. haar verstrekte informatie is niet Facebook, maar HEINRICH KIPP WERK KG.

Organisator

HEINRICH KIPP WERK KG
Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar
De gerechtelijke weg is uitgesloten.
Stand: 23.05.2016

Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33